وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی مسجد

  • ۳۴۲
آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی مسجد

چرا حسینیه و تکیه جایگزین مسجد شد؟

  • ۲۷۵
چرا حسینیه و تکیه جایگزین مسجد شد؟

تنوع مدیریت در مساجد؛ فرصت یا تهدید

  • ۳۳۷
تنوع مدیریت در مساجد؛ فرصت یا تهدید