وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۹۱۲
جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۲۶۷۳
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

منشور اخلاقی امور مساجد

  • ۱۰۴۳
منشور اخلاقی امور مساجد

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۱۹۰۸
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • ۲۶۰۹
اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

دستور العمل صندوق قرض الحسنه مساجد

  • ۲۸۳۷
دستور العمل صندوق قرض الحسنه مساجد