وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نشریه فرهنگ مسجد ویژه بانوان+دانلود

  • ۱۳۴
نشریه فرهنگ مسجد ویژه بانوان+دانلود

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۲۸۸
معرفی چهار نشریه برای مسجد

ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

  • ۲۸۵
ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی