وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۲۶۷۲
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۳۱۹
جایگاه امامت مسجد

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۳۶۸۲
شرح وظایف امام جماعت مسجد

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۱۰۹۲
مراحل صدور حکم امام مسجد