وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

منبرهایی برای جوانان

  • ۲۹۲
منبرهایی برای جوانان

جشن روزه اولی‌ها

  • ۲۹۹
جشن روزه اولی‌ها

ایده مسجدی فراخوان عکس رمضان

  • ۲۸۳
ایده مسجدی فراخوان عکس رمضان

برگ‌هایی از دفتر انقلاب

  • ۲۵۲
برگ‌هایی از دفتر انقلاب

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۴۳۲
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

مسجد مقر فرماندهی فرهنگی محله

  • ۲۷۲
مسجد مقر فرماندهی فرهنگی محله

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۳۵۸
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

اینجا همه چیز مسجد محور است

  • ۳۷۵
اینجا همه چیز مسجد محور است

طرح ملی قرائت زیارت امین الله

  • ۳۰۵
طرح ملی قرائت زیارت امین الله

بازی‌های گروهی و اردویی

  • ۳۰۳
بازی‌های گروهی و اردویی