وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

می‌توانم برای خود مسجدی بسازم

  • ۲۸۰
می‌توانم برای خود مسجدی بسازم

ایده کتاب گردشی در مسجد

  • ۲۴۵
ایده کتاب گردشی در مسجد

ایده هیئت دانش‌آموزی مسجد

  • ۴۵۶
ایده هیئت دانش‌آموزی مسجد

ایده جایزه سال مسجد

  • ۲۲۵
ایده جایزه سال مسجد

ایده رادیو اینترنتی مسجد

  • ۲۸۵
ایده رادیو اینترنتی مسجد