وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

راهنما و استانداردهای طراحی مسجد PDF

  • ۶۴۴
راهنما و استانداردهای طراحی مسجد PDF

آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

  • ۵۶۳
آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

نظام فنی مهندسی مساجد

  • ۹۰۵
نظام فنی مهندسی مساجد