وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۲۶۷۳
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۳۱۹
جایگاه امامت مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۵۰۴
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۲۳۰۸
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۳۶۸۲
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۵۷۶۸
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۱۰۹۲
مراحل صدور حکم امام مسجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۷۵۰۳
شرح وظایف هیئت امناء