وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

پویش و رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه

  • ۳۰۰
پویش و رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه

نظر سنجی از ائمه محترم جماعات

  • ۱۳۰
نظر سنجی از ائمه محترم جماعات

پویش ملی چراغانی دل های منتظران

  • ۱۳۹
پویش ملی چراغانی دل های منتظران