وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۳۷۳۵
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۵۸۲۶
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۱۰۹۴
مراحل صدور حکم امام مسجد

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • ۲۶۲۷
اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

دستور العمل صندوق قرض الحسنه مساجد

  • ۲۸۴۴
دستور العمل صندوق قرض الحسنه مساجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۷۵۷۳
شرح وظایف هیئت امناء