وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • ۲۶۲۷
اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

فصل اول: کلیات

با توجه به متن حکم مقام معظم رهبری به تاریخ ۳۰ مهر۱۳۶۸ درخصوص تأسیس «مرکز رسیدگی به امور مساجد» و تبدیل کرج به استان و وجود خلأ، جهت رسیدگی به امور مساجد در استان، مرکزی با این نام در استان البرز تأسیس و متناسب با سیاستها، راهبردها، مأموریتها و اهداف این مرکز، اساسنامه‌ای به این شرح تدوین می‌گردد:

ماده یک: نام مرکز:

نام مرکز «مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز» است که در این اساسنامه اختصاراً «مرکز» نامیده می شود.

ماده دو: اهداف مرکز :

۱- ساماندهی و اصلاح رویه ها و نظام های مدیریت مساجد در تعامل با نهادها؛

۲- جهت دهی و استفادة حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های نهادهای ذی ربط؛

۳- برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد افزایش حضور جوانان و استفاده مؤثر از پتانسیل جوانان در امور فرهنگی و فعالیتهای مساجد؛

۴- اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب و اهداف تبیین شده به تشخیص شورای سیاستگذاری مساجد استان؛

۵- حفظ سلامت و امنیت مسجد و دور ماندن از منازعات ملی و مناقشات داخلی؛

۶- تقویت جنبه های معنوی، انقلابی، تعلیمی و تبلیغی مساجد در استان البرز؛

۷- رونق بخشی به افزایش کارآیی و شکوفایی هر چه بیشتر مساجد؛

۸- تبیین جایگاه مسجد به عنوان مهمترین و اصلی ترین پایگاه دین، معنویت و اخلاق اسلامی؛

۹- برقراری روح وحدت، تعاون و تعهد بین گروه‌های جامعه؛

۱۰- شناساندن اهمیت و نقش مساجد در حیات اجتماعی جامعه؛

۱۱- جلب و جذب مشارکتهای مردمی؛

۱۲- احیا و تقویت اندیشة اسلامی در جامعه و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی؛

۱۳- معرفی حیات طیبه به عنوان آئین زندگی؛

۱۴- اهتمام در جهت حفظ قداست مساجد.

ماده 3:  مدت فعالیت:

مدت فعالیت مرکز از تاریخ تأسیس نامحدود خواهد بود.

ماده 4: دفتر اصلی مرکز و حدود عملیات آن:

دفتر اصلی مرکز در مصلای کرج و محدودة فعالیت مرکز، مجموعة استان البرز خواهد بود.

ماده 5: مأموریت مرکز:

این مرکز نهاد و مرجعی مقبول، آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد است و با هدف کمک به کارایی و شکوفایی هر چه بیشتر این پایگاههای انقلاب و اسلام، حفظ قداست، سلامت و امنیت و تقویت هماهنگ جنبه های معنوی، انقلابی، تعلیمی ، تبلیغی و هنری مرتبط تشکیل شده است که ائمة جماعات و سایر مسئولان مسجد را منصوب و بر عملکرد آن‌ها نظارت و عند اللزوم از آن‌ها حمایت خواهد کرد؛ همچنین عهده دار حمایت اثر بخش و متولی نظارت بر برنامه‌های مساجد و مجری هماهنگی های ستادی بین نهادهای مرتبط با امر مسجد و ناظر بر گزارش های مالی و نحوة درآمد و هزینة مساجد خواهد بود.

ماده 6: راهبردهای مرکز:

۱- الگو سازی مساجد نمونه در سطح استان به منظور حرکت در جهت تحقق مسجد طراز اسلامی.

۲- هماهنگ سازی سازمان ها و نهادهای گوناگون ذی ربط در حوزة مسجد در ابعاد ساماندهی، اجرایی، نظارتی و حمایتی.

۳- جهت دهی مساجد به طرف جوان گرایی، با تأکید بر حضور جوانان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت های ایشان در تحقق افزایش پویایی و سرزندگی فضای معنوی.

۴- توانمند سازی ائمه جماعات در تحقق اجرای موفقیت آمیز سیاست های ابلاغی شورای سیاستگذاری و اجرای فعالیت های توسعه ای در مسجد.

ماده 7: وظایف و اختیارات مرکز:

۱- عرضه الگوهای مناسب برای ساخت، تجهیز و اداره مساجد؛

۲- اتخاذ راهکارهای اجرائی مصوبات شورای سیاستگذاری در جهت تأمین منابع و استقلال مالی مورد نیاز مساجد، اعم از موقوفات و غیره.

۳- هدایت، حمایت و نظارت بر کلیه اقدامات مساجد و مراکز وابسته به آن،  اعم از فعالیتهای عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره.

۴- برقراری ارتباط مناسب و تأسیس شبکه های کارآمد و مؤثر با کلیة مساجد کشور، در جهت تأمین اهداف نظام اسلامی.

۵- تلاش در جهت گسترش مسجد سازی، به ویژه در مناطق نوساز از طریق پی گیری، تدوین و تصویب مقررات و موافقت نامه‌ها و قراردادهای مناسب، به منظور کسب تسهیلات در خصوص زمین، مصالح، خدمات جنبی دولتی و عمومی.

۶- ساماندهی وضعیت ائمه جماعات مساجد از لحاظ انتصاب، آموزش های ضمن خدمت و نظارت های ضروری و بهینه سازی شبکه ارتباطی ائمه جماعات.

۷- ساماندهی وضع کارکنان مساجد و مؤسسات وابسته به آنها، از لحاظ حقوقی و رفاهی.

۸- هدایت و ساماندهی امور آموزش و پژوهش، مرتبط با مساجد، به ویژه فعالیت های قرآنی.

۹- ساماندهی و حل مشکلات حقوقی مساجد و مؤسسات وابسته.

۱۰- ساماندهی وضعیت هیئت های امنای مساجد.

۱۱- اجرایی کردن سیاست های ابلاغی شورا و خط مشی‌های مناسب، جهت جذب طبقات گوناگون جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان به مساجد و مراکز وابسته.

۱۲- ساماندهی و نهادینه سازی روابط مساجد با سایر ارگانها، نهادها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی عمومی، تعاونی ، خصوصی و نظائر آنها.

۱۳- توزیع عادلانة تبلیغات و خدمات مربوط به مناطق.

۱۴- تألیف کتب، مجلات و نشریات متنوع برای مخاطبان گوناگون.

ماده 8: ارکان مرکز:

الف) حوزه ریاست مرکز:

۱- رئیس مرکز و دبیر شورا.

۲- قائم مقام مرکز.

۳- مسئول دفتر.

۴- حقوقی و بازرسی.

ب) معاونت ها:

۱- معاون توسعه منابع.

۲- معاون طرح و برنامه.

۳- معاون فرهنگی و ارتباطات.

ماده 9: وظایف و اختیارات رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد:

۱-دادن پیشنهاد و طرح‌های کاربردی به شورای سیاستگذاری مساجد استان البرز.

۲- اجرائی نمودن کلیة مصوبات و تصمیمات شورای سیاستگذاری و دادن گزارش به شورا.

۳- بستر سازی و استقرار تدریجی نظام مدیریتی مرکز.

۴- تبیین و تقویت جایگاه رسمی و حقوقی مرکز.

۵- پیشبرد اهداف و راهبرد های مرکز.

 

ماده ۱۰: شرح وظایف مسئول دفتر و روابط عمومی:

۱-هماهنگ کردن کلیة جلسات ریاست.

۲- ادارة کلیة امور دفتری ریاست مرکز.

۳- پاسخ گویی به مراجعات حضوری و تلفنی.

  • تهیه گزارش‌های سمعی و بصری از عملکردهای مرکز؛
  • تعامل با روابط عمومی های کلیه مراکز تابع استان و دفاتر ائمه جمعه شهرستانهای استان البرز.

 

ماده 11: شرح وظایف واحد حقوقی و بازرسی:

۱- ارتباط مستقیم با مدیر مرکز و تبادل نظر در راستای کلیة امور نظارتی و تحقیقاتی.

۲- حفظ و صیانت اهداف و راهبردهای مرکز در کلیة سطوح.

۳- صیانت از فعالیت های مربوط به ائمة مساجد و اعضای هیئت امنا.

۴- به کارگیری ابزارهای لازم در جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم.

۵- رسیدگی به اختلافات ائمة مساجد و اعضای هیئت امنای مساجد.

۶- رسیدگی به تخلفات و جرائم کارکنان مساجد.

۷- اجرای امور تحقیقات و بازرسی‌های میدانی از اوضاع مساجد.

۸- اجرای بازرسی و نظارت روشمند و تحقیقات نامحسوس از مساجد.

۹- اجرای بازرسی‌های دوره‌ای و زمان بندی با هدف پیشگیری از تخلفات و نظارت راهبردی.

۱۰- تعامل با نهاد های گوناگون، اعم از اداره کل بازرسی استان، مراجع محترم قضایی، نیروی انتظامی و پایگاه های مقاومت بسیج، در جهت تحقق سطح کارآمدی مأموریت های محول شده.

۱۱- استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در راستای برقراری تعامل و همکاری بین کارکنان و ائمه مساجد، بسیج و امور فرهنگی.

۱۲- ارزشیابی عملکرد مساجد استان از نظر سطح فرهنگی، تبلیغی، جذب جوانان، ارتقای آرمان های اسلامی و مذهبی و میزان موفقیت ائمه مساجد و هیئت امنا در راستای اداره مساجد.

۱۳- تعامل و همکاری با مراجع قضائی در زمینة تشکیل پرونده، رسیدگی و ارجاع موضوعات غیر قابل بررسی.

۱۴- تهیه و تنظیم لوایح حقوقی در راستای دفاع از حقوق حقة مساجد در صورت لزوم.

۱۵- معاضدت قضایی و دفاع از شأن و منزلت مساجد و ائمة مساجد.

۱۶- انطباق مصوبات شورای سیاستگذاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز با قوانین و مقررات حقوقی، با محوریت صیانت از مساجد در برابر مشکلات قضایی.

 ماده 12: شرح وظایف معاون توسعه منابع:

۱- اصلاح و بهبود نظام تأمین و جبران خدمات منابع انسانی با رویکرد جذب متخصصان و نخبگان؛

۲- طرح ریزی نظام مدیریت منابع انسانی؛

۳- حمایت‌های لازم معیشتی و رفاهی با رعایت عزت و تکریم ائمه مساجد، از قبیل وام قرض الحسنه، اقدامات بیمه‌ای، تسهیلات ازدواج، مسکن و امکانات تفریحی و ورزشی در قالب تورهای زیارتی و سیاحتی؛

۴- حمایت های معنوی و حقوقی از ائمة مساجد و افراد تحت تکفل ایشان، هیئت امنا و خدام؛

۵- حمایت‌های ویژه معیشتی از خانواده ائمه مساجد  از کار افتاده، متوفّی و شهید؛

۶- عزل و نصب فعالان مسجد با معرفی امام مسجد؛

۷- تأکید بر اجرای امور مالی با تأیید ائمه مساجد و تحت نظارت جدی و اثر بخش ایشان؛

۸- استفاده از معین واجد شرایط برای ائمه مساجد در موارد مورد نیاز؛

۹- مناسب سازی فضای کالبدی و تأسیسات و تسهیلات مساجد در جهت جذب جوانان؛

۱۰- بستر سازی عرضة خدمات تفریحی و ورزشی مورد نیاز جوانان با حداقل هزینه و با لحاظ کردن شرایط محیطی؛

۱۱- توجه ویژه و استفاده مناسب از جایگاه و اختیارات ائمة مساجد در اجرای نظام مدیریت واحد در مسجد؛

۱۲- اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی و آئین نامه حسابرسی و ممیزی مالی مساجد؛

۱۳- استفاده از امکانات نهادها با جلب هماهنگی و همکاری مدیران ارشد آنها؛

۱۴- تلاش مؤثر در جهت دهی به بهره گیری مناسب از اعتبارات، قابلیت ها، و ارتقای عملکرد نهادهای مرتبط همسو با مأموریت‌ها و ظرفیت های آنها و نیازمندی ها و اولویت های مساجد؛

۱۵- تقویت مساجد نمونه از طریق توجه به ابنیه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات رفاهی؛

۱۶- بهسازی و مرمت فضای کالبدی و تجهیز مساجد نمونه؛

۱۷- تقویت سامانه های اطلاع رسانی مساجد نمونه.

 

مادة سیزده: شرح وظایف معاون طرح و برنامه :

۱- تنظیم و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت مدیران و کارکنان مرکز؛

۲- بهبود سطح علمی و کارشناسی مرکز از طریق برگزاری دوره های آموزشی مناسب؛

۳- رشد و تعالی امام مسجد با استفاده از روشهای کار آموزی در مساجد نمونه، دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، آموزشهای غیر حضوری و غیره؛

۴- تأکید بر ارتقای مهارتهای مدیریتی و ارتباطی؛

۵- توانمند سازی مؤسسات واجد صلاحیت در جهت تخصیص آموزشهای تخصصی کاربردی و مهارتی؛

۶- مناسب سازی فضای کالبدی و تسهیلات جنبی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد حداکثر نشاط و شادابی، البته با حفظ آرامش فضای عبادی در مساجد؛

۷- اندازه گیری شاخص نشاط محیط مسجد؛

۸- ارزشیابی وضع موجود و اندازه گیری شاخص مربوط؛

۹- نشر آثار مرتبط با جوانان؛

۱۰- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای ائمه جماعات؛

۱۱- آموزش امنا و خدام جهت مناسب سازی و بهبود ارتباط با جوانان؛

۱۲- اندازه گیری شاخص ها و ارزشیابی و تحلیل وضع موجود؛

۱۳- اجرای پژوهشهای بنیادی و کاربردی مرتبط با موضوع مسجد؛

۱۴- برگزاری جشنواره مقاله و پژوهه نویسی «مسجد طراز »؛

۱۵- تعریف، طراحی ابعاد، معیارها و شاخص های مسجد طراز؛

۱۶- اقدام به رقابت سازنده بین مساجد نمونه، از طریق نهادینه سازی جایزة تعالی ویژة مساجد و برگزاری جشنواره ای در این زمینه؛

۱۷- حمایت از مساجد بر مبنای رتبة تعالی آنها؛

۱۸- تدوین و اجرای رتبه بندی مساجد.

 

مادة چهارده: شرح وظایف معاون فرهنگی و ارتباطات:

۱- هماهنگی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی جامعة هدف؛

۲- برقراری هماهنگی‌های لازم با حوزه های علمیه؛

۳- تدوین چشم انداز، راهبردها و مأموریتهای مساجد، با توجه به منویات امام (ره) و مقام معظم رهبری، اسناد فرادستی، (سند چشم انداز و سیاستهای ابلاغی شورا در امور مساجد)؛

۴- چابک سازی مرکز با تأکید بر مناسب سازی ساختار و استفادة حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

۵- حمایت از تشکیل شورای فرهنگی مسجد با مدیریت امام مسجد؛

۶- بستر سازی و برقراری زمینه های پاسخ گویی به نیازهای علمی، فکری، معنوی و شرعی جوانان؛

۷- سازماندهی جوانان از طریق حمایت از هیئات مذهبی و نهادهای مرتبط با جوانان؛

۸- تشکیل بنیاد نخبگان مسجدی؛

۹- تدوین و اجرای طرح از مدرسه تا دانشگاه و از مدرسه تا حوزه؛

۱۰- تشکیل و ساماندهی هیئات مذهبی نوجوانان مسجد با استفاده از ظرفیت های کانون فرهنگی و پایگاه بسیج مسجد؛

۱۱- پیمان تفاهم نامه همکاری بین دستگاهی؛

۱۲- تعامل با مدارس و نهاد های فرهنگی در محلات؛

۱۳- تدوین الگوی برگزاری جشن‌ها و مراسم شادی و نشاط در مساجد؛

۱۴- ساماندهی متمرکز در ارتباط و هماهنگی با نهادها‌؛

۱۵- حضور و مشارکت فعال در مجامع و نهادها؛

۱۶- استفاده از ظرفیت ها و تسهیلات قانونی در زمینة امور فرهنگی و اجتماعی؛

۱۷- استفاده بهینة و بهره ور از بودجه ها و امکانات نهاد ها و مراکز در تخصیص خدمات شایسته به مساجد، با تأکید بر حمایت از امور فرهنگی.

 

مادة پانزده: شرح وظایف امور بانوان:

۱- دریافت گزارشهای مربوط به امور بانوان نمازگزار و انعکاس به رئیس مرکز جهت رسیدگی؛

۲- بهبود بخشی امور فرهنگی و اجنماعی بانوان و مشاورة خانواده در مسجد؛

۳- تقویت واحدهای آموزش قرآن، حدیث، احکام و نهج البلاغه؛

۴- برگزاری مسابقات فرهنگی و مسابقات حفظ قرآن، با محوریت ارتقای آگاهی‌های بانوان؛

۵- رسیدگی به اختلافات بانوان با امور فرهنگی، پایگاه بسیج خواهران، یا امام مسجد؛

۶- جمع آوری انتقادها و پیشنهادهای بانوان در مساجد و انعکاس آن به امور مساجد.

 

مادة شانزده: شرح وظایف دبیرخانه:

۱- دریافت و ثبت کلیة مکاتبات وارد شده به مرکز و توزیع بین قسمت های گوناگون مرکز؛

۲- شماره کردن و فرستادن کلیة مکاتبات به خارج از مرکز؛

۳- کلیة امور مربوط به ثبت و صدور و توزیع مکاتبات اداری؛

۴- تهیة آمار و گزارش کار ماهانه.

 

 

 

فصل اول

تعـاریف

 

مادة یک) منابع مالی :

منابع مالی در این آئین نامه مشتمل است بر: کلیة کمک های مردمی، کمک های دولت، سازمانها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی ، درآمد رقبات و موقوفات مسجد، برگزاری مراسم در مسجد و سایر منابع.

 

مادة  دو) مصارف مالی:

مصارف مالی مسجد عبارت است از: کلیة مخارج مسجد، اعم از هزینه های جاری، تعمیرات و بازسازی، توسعة فضاهای مسجد، خرید زمین و املاک برای الحاق به مسجد ، حق الزحمه خادم، حق القدم امام مسجد، هزینة دعوت از سخنران و مداح و دیگر هزینه هایی که با برنامه‌های مسجد ارتباط مستقیم دارد.

 

مادة سه) دفاتر مالی :

منظور از دفاتر مالی، فرمها، کارت‌ها و دفاتر یا نرم افزارهایی است که کلیة فعالیت‌ها و رویدادهای مالی مسجد در آنها ثبت ، تلخیص و گزارش می‌شود.

 

 

 

فصل دوم

کلیات

مادة چهار) بودجه :

بودجة مسجد شامل منابع مالی می‌شود که از طریق کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی، هدایا ، کمک های دولت و دستگاه های اجرائی ،کمک نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، سازمان‌ها و مؤسسات بخش خصوصی ، درآمد رقبات و موقوفات مسجد، درآمد برگزاری مراسم در مسجد و سایر منابع کسب می‌شود همچنین بودجه شامل مخارج و هزینه های مسجد که متشکل از هزینه های جاری، برنامه ای ( فرهنگی )، سرمایه ای و عمرانی و سایر هزینه های مرتبط با مسجد است که برای یک سال مالی پیش بینی می شود .

بودجة سالانه مسجد از ابتدای دی الی ۱۵ اسفند سال قبل برآورد و هیئت امنای مسجد تصویب و به تأیید امام مسجد می‌رساند.

تبصره :

در صورت نیاز، هیئت امنا می تواند در طول سال بر حسب شرایط در خصوص منابع و مصارف مالی مسجد تجدید نظر نماید و بودجه را اصلاح کند و به تأیید امام مسجد برساند.

مادة پنج) حساب بانکی :

به منظور تمرکز منابع و مصارف مالی مسجد، لازم است حساب بانکی در یکی از بانک های معتبر ( ترجیحاً نزدیکترین بانک به مسجد ) به نام مسجد با امضای امام مسجد  و یکی از اعضای هیئت امنا و مسئول امور مالی مسجد افتتاح و کلیة منابع مالی مسجد به حساب مذکور واریز شود. همچنین کلیة مصارف و هزینه ها ترجیحاً از طریق حساب بانکی پرداخت شود.

تبصره:

برداشت از حساب بانکی با امضای ثابت امام جماعت ، مهر مسجد و یکی از صاحبان امضا مجاز است.

 

 

مادة شش) قراردادها و اوراق بهادار :

قراردادها و اوراق بهادار مسجد با امضای امام مسجد و مهر مسجد و یکی از اعضای هیئت امنا یا مسئول امور مالی معتبر خواهد بود.

تبصرة ۱:

تعیین صاحبان امضای حسابهای بانکی از اختیارات امام مسجد است.

تبصرة ۲:

افتتاح حساب با یک امضا یا تفویض یا اعطای حق دو امضا به یک تن در مورد واحد مجاز نیست.

تبصرة ۳:

افتتاح و بستن حسابها در بانک ها با رعایت مقررات به پیشنهاد مسئول امور مالی و تأیید امام جماعت خواهد بود.

تبصرة ۴:

هزینه های مسجد شامل هزینه های جاری، برنامه ای ( فرهنگی تبلیغی آموزشی)، سرمایه ای و عمرانی خواهد بود.

تبصرة ۵:

تخصیص کلیة هزینه‌ها ، عقد قراردادها ، معاملات و تصمیمات مالی با اهمیت ، متناسب با حجم فعالیت ها و توان مالی مسجد، پس از تصویب هیئت امنا و موافقت امام مسجد صورت خواهد پذیرفت.

تبصرة ۶:

کلیه پرداخت های مسجد به وسیلة چک انجام می‌شود ، مگر بخشی از هزینه های جزئی که میزان آن را امام مسجد  مشخص می‌کند و به صورت نقدی از محل تنخواه گردان پرداخت می‌شود.

مادة هفت) تنخواه گردان :

تنخواه گردان عبارت است از وجهی که در صورت نیاز و بنا به درخواست برای پاره‌ای از هزینه های جزئی در اختیار یکی از اعضای هیئت امنا، مسئول امور مالی یا فردی به تشخیص امام مسجد قرار می‌گیرد تا به تدریج هزینه‌های مصرف شده را در قبال اخذ رسید پرداخت نماید.

مادة هشت) سال مالی :

سال مالی مسجد عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

 

مادة نه) مسئول امور مالی مسجد :

مسئول امور مالی مسئولیت حسن جریان و نظارت در گردش کار و صحت پرداخت ها و مطابقت آن با مقررات مربوط را بر عهده دارد و در مقابل امام مسجد مسئول است، مسئول امور مالی از بین اعضای هیئت امنا یا فرد دیگری که آشنایی با امور مالی داشته باشد امام مسجد منصوب می‌کند و وظایف مشروحة زیر را بر عهده خواهد داشت:

الف- ادارة امور مالی، تنظیم و ثبت حسابها و اسناد مالی مسجد؛

ب- حفظ اسناد و دفاتر مالی؛

ج- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار؛

د- وصول و ایصال درآمدها و تخصیص هزینه ها با رعایت مقررات مربوط؛

ه- کنترل و ثبت حساب موجودی اموال و انبار؛

و- مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد مالکیت غیر منقول و سایر اموال دارای سندمالکیت و تضمین نامه‌ها و اوراق بهادار متعلق به مسجد؛

ز- سایر وظایفی که به موجب این آئین نامه و سایر مقررات مربوط بر عهدة امور مالی مسجد واگذار می شود .

تبصرة ۱:

مسئول امور مالی می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خویش را در غیاب خود به یکی از اعضای هیئت امنا یا فرد دیگری، که آشنایی به امور مالی داشته باشد ، پس از تأیید امام مسجد تفویض نماید.

تبصرة ۲:

کلیة فعالیت های مالی مسجد در دفاتر یا نرم افزار مالی ثبت می‌شود .

مادة ده) تهیة گزارش مالی:

مسئول امور مالی مسجد موظف است بیلان و گزارش مالی را در دوره های ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، و سالیانه تهیه و به امام جماعت و هیئت امنای مسجد تسلیم نماید. گزارش مالی سالانه مسجد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به هیئت امنا و امام مسجد عرضه و تصویب می‌شود.

تبصرة ۱:

شایسته است امام جماعت بیلان و گزارش مالی سالیانة مسجد را به مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز منعکس نماید.

تبصرة ۲:

جهت جلب اطمینان مردم و افزایش اطمینان و میزان کمک های آنان بیلان و گزارش مالی دوره ای و سالیانه بنا به تشخیص امام جماعت به اطلاع نمازگزاران رسانده می‌شود.

مادة یازده) تعیین فرم ها و استقرار نظام مالی :

مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز در حد امکانات خود در خصوص دادن مشاوره به امام جماعت و هیئت امنا جهت استقرار نظام مالی و ثبت حساب‌های مالی در دفاتر، تهیة گزارش‌های مالی، همچنین دادن آموزش های لازم به مسئول امور مالی یا یکی از اعضای هیئت امنا جهت اجرای امور مالی، مساعدت و کمک خواهد نمود.

مادة دوازده) رسیدگی به حساب‌ها و گزارش‌های مالی:

بنا به درخواست امام مسجد ، اعضای هیئت امنا مسجد یا عند الزوم به تشخیص مرکز رسیدگی به امور مساجداستان ، دربارة حسابرسی از عملکرد مالی مسجد اقدام خواهد کرد.

مادة سیزده) ارائه گزارش عملکرد مسجد:

امام مسجد یا هیئت امنای مسجد حداقل هر سال یک بار گزارشی از منابع مالی و مخارج مسجد را که فرد یا افراد ذی ربط مورد رسیدگی قرار داده‌اند در یکی از جلسات مسجد که بیشتر نمازگزاران در آن حضور دارند ( مانند مراسم عید فطر و غیره) به سمع و نظر مردم می‌رسانند و برنامه های آتی مسجد را نیز به مردم اطلاع می‌دهند تا در صورت لزوم مردم درخصوص تقبل بخشی از هزینه ها و مخارج اقدام کنند .

مادة چهارده)

این آئین نامه مشتمل بر چهارده ماده و یازده تبصره مورد تصویب رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز قرار گرفته است.

 

  • شرایط احراز هویت هیئت امنای مساجد:

۱- سلامت جسمی و روحی ؛

۲- التزام عملی به احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ؛

۳- حداقل داشتن مدرک پایان دورة ابتدایی ؛

۴- حداقل سن ۲۵ ؛

۵- حسن سابقه و اعتماد محلی و رعایت شئون اخلاقی اجتماعی ؛

۶- ساکن یا از کسبة محل مسجد باشد ؛

۷- حضور در برنامه های مسجد، بخصوص در نماز جماعت و مراسمی که در مسجد برگزار می‌گردد؛

۸- داشتن وقت کافی جهت اجرای کارهای محول شده؛

۹- فقدان وابستگی به گروهها و سازمانهای سیاسی؛

۱۰- حسن برخورد و توان نظارت بر امور گوناگون مسجد ؛

۱۱- نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر .

مدارک لازم :

۱- فتوکپی کامل شناسنامه یک برگ ؛

۲- چهار قطعه عکس ؛

۳- مدارک تحصیلی کلاسیک و حوزوی ؛

۴- پر کردن فرم گزینش ؛

۵- معرفی امام مسجد .

 

شرح وظایف هیئت امنا :

۱- تشکیل جلسات هیئت امنا با حضور یا اطلاع امام مسجد  و بحث و بررسی و اخذ تصمیم لازم پیرامون مسائل گوناگون مسجد؛

۲- رسیدگی به امور تأسیساتی مسجد از قبیل آب ، برق ، تلقن ، سوخت ، وسایل گرمازا و غیره؛

۳- اجرای طرحهای عمرانی با استفاده از عوامل مجرب ؛

۴- محافظت از وسایل و اموال مسجد و نظارت بر حسن استفاده از موقوفه ، مطابق با نظر واقف ؛

۵- برگزاری مناسب مراسم با همکاری کانون و بسیج با نظر امام مسجد ؛

۶- دعوت از وعاظ و سخنرانهایی که امام جماعت تعیین می‌نمایند ؛

۷- برنامه ریزی برای خادم و نظارت بر امور احاله شده ؛

۸- دریافت عواید مستغلات و موقوفات مسجد و جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی از طرق گوناگون ؛

۹- ثبت دریافتها و پرداختها و نگهداری اسناد مالی در دفاتر و اجرای امور حسابداری و مربوط به آن ؛

۱۰- گزارش حوادث و اتفاقات مسجد و محل ، به طور مرتب به امام مسجد ؛

۱۱- دادن بیلان کار ماهانه به امام مسجد ؛

۱۲- دادن بیلان کار سالیانه به مرکز رسیدگی به امور مساجد استان که به امضا امام مسجد رسیده باشد ؛

۱۳- افتتاح حساب جاری به نام مسجد در یکی از بانکهای دولتی با امضای امام مسجد به طور ثابت و یکی از دو تن اعضای هیئت امنا به طور علی البدل ؛

۱۴- اختصاص مکانی برای فعالیتهای فرهنگی و برادران بسیج در حد توان ؛

۱۵- اجرای سایر اموری که امام جماعت ابلاغ کند.

هیئت امنا پنج عضو با مسئولیت های زیر دارد:

۱- رئیس هیئت امنا؛

۲- مسئول امور اداری؛

۳- مسئول امور مالی و حسابداری؛

۴- مسئول امور فرهنگی و برگزاری مراسم؛

۵- امور ساختمانی ، بهداشت و تجهیز مسجد.

۱-شرح وظایف رئیس هیئت امنا :

الف ) ارتباط مستقیم و نزدیک با امام مسجد در زمینة کارها و برنامه های مسجد؛

ب) پی گیری مصوبات هیئت امنا که به تصویب و تأیید امام مسجد رسیده است؛

ج) نظارت بر حسن اجرای امور احاله شده به اعضای هیئت امنا؛

د) دادن بیلان کار ماهانه به امام جماعت و بیلان کار سالانه به مرکز رسیدگی به امور مساجد پس از امضا امام مسجد؛

ه) دادن  تراز مالی و تصمیمات اتخاذ شده جهت اعلام نظر به امام مسجد؛

و) اعلام جلسات عادی و فوق العاده به اعضا و امام مسجد و رساندن دستور جلسه به ایشان، حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه؛

ز) امضای مکاتبات هیئت امنا.

 

۲- شرح وظایف مسئول امور اداری :

الف) دریافت نامه ها ، اجرای کلیة امور مکاتبات مربوط به مسجد؛

ب) ثبت و نگهداری و بایگانی مکاتبات؛

ج) تنظیم صورتجلسات هیئت امنا و ثبت آن؛

د) تنظیم گزارش حوادث و اتفاقات و تسلیم به امام مسجد و هیئت امنا؛

ه) سرجمعداری و تهیة فهرست از کلیة اموال مسجد و سرجمعداری آن.

 

 

۳- شرح وظایف امور مالی و حسابداری :

الف) افتتاح حساب جاری به نام مسجد؛

ب) دریافت کلیة عواید موقوفات و جمع آوری کمکهای مردمی؛

ج) ثبت دریافتها و پرداختها و ثبت و نگهداری اسناد مالی و اجرای امور حسابداری مربوط به آن؛

د) تنظیم و دادن  ترازنامة مالی به امام مسجد و هیئت امنای مسجد.

 

۴- شرح وظایف مسئول امور فرهنگی :

الف) درج  مراحل ثبت نام امور اجرائی و نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی؛

ب) برگزاری مراسم مذهبی به نحو احسن، با مشارکت و همکاری کانون ، بسیج و مردم محل؛

ج) اجرا و نظارت بر تبلیغات لازم برای در خصوص فعالیت های مسجد؛

د) دعوت از سخنرانانی که امام مسجد، تعیین می‌کند.

 

۵- شرح وظایف مسئول امور ساختمان و بهداشت و تجهیز مسجد :

الف) اجرای طرحهای عمرانی، بازسازی و بهسازی مسجد؛

ب) رسیدگی به امور تأسیساتی مسجد مثل آب ، برق و جز آن؛

ج) تهیه و خرید اقلام مورد نیاز مسجد؛

د) فروش اقلام مستهلک با تصویب و نظارت امام مسجد و هیئت امناء؛

ح) برنامه ریزی و پی‌گیری مداوم زیبا سازی و نظافت و بهداشت مسجد ؛

ط) نظارت بر کار خادم در جهت بهبود کیفیت نظافت مسجد؛

ی) تجهیز مسجد و اختصاص تأسیسات جنبی مسجد در جهت استفادة بهینه از امکانات و فضای مسجد برای فعالیتهای بسیج و کلاسهای فرهنگی.

 

گردش کار :

۱- امام مسجد با دقت و تحقیق و تفحص کامل ، از میان نمازگزاران خوش نام و مورد اعتماد محل ، افرادی با سواد و آشنا به مسائل فرهنگی، دلسوز ، دارای انگیزه و وقت کافی و با توان مدیریت و نظارت ، به مرکز معرفی می‌نماید .

در این راستا امام مسجد می‌باید سعی نماید که ترکیب اعضای پیشنهادی را به گونه ای تنظیم کند که هریک از اعضا دربارة یکی از مسئولیتهای فوق دارای توان و تخصص باشند تا بتوانند مسئولیتی بر عهده گیرند و به نحو احسن امور را اداره نمایند .

گفتنی است در صورتی که مسئولین کانون فرهنگی و بسیج شرایط عضویت در هیئت امنا را دارا باشند معرفی آنان برای عضویت در هیئت امنا موجب انسجام بیشتری در امور مسجد خواهد شد .

۲- مرکز پس از بررسیهای لازم آنان را به مدت دو سال به عضویت هیئت امنای مساجد منصوب می‌نماید ، در صورتی که مساجد دارای موقوفات باشند پس از تعیین صلاحیت به تشخیص مرکز به سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی می شوند تا حکم لازم برای نظارت بر موقوفات را نیز دریافت دارند .

۳- پس از صدور حکم از طرف مرکز، اعضای هیئت امنا می‌باید با هماهنگی و حضور امام مسجد جلسه ای تشکیل دهند و در اولین جلسه، رئیس ، قائم مقام و منشی جلسه را انتخاب و وظایف و مسئولیت اعضا را مشخص نمایند .

تبصره :

پس از تنفیذ امام مسجد هر یک از اعضای هیئت امنا در مسئولیتهای خود شروع به کار خواهند نمود .

۴- در صورتی که به عللی یکی یا کلیة اعضای هیئت امنا تخلف نمایند یا ویژگی های خویش را از دست بدهند، امام مسجد این مطلب را کتباً به مرکز اعلام می کند تا مرکز بررسی و اقدام لازم انجام دهد .

 

 

آئین نامة اجرایی تشکیل جلسات هیئت امنا:

۱- هیئت امنا می‌باید حداقل هر پانزده روز یکبار جلسه تشکیل دهد و دربارة مسائل مسجد به بحث و تبادل نظر بپردازد.

۲- اعضای هیئت امنا درنخستین جلسة خود رئیس ، قائم مقام و منشی را انتخاب و مسئولیت و وظایف هر یک از اعضا را تعیین می نمایند .

۳- در صورت ضرورت با پیشنهاد امام مسجد یا رئیس هیئت امنا ، جلسة فوق العاده تشکیل خواهد شد .

۴- جلسات هیئت امنا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یاید ، که حضور رئیس هیئت امنا یا قائم مقام در آن الزامی است .

۵- امام مسجد می‌تواند در کلیة جلسات هیئت امنا شرکت نماید و ریاست جلسه در صورت حضور امام مسجد، بر عهدة ایشان خواهد بود .

۶- کلیة مصوبات جلسات با رأی اکثریت حاضر در جلسه و با تایید امام مسجد ، قابل اجراست .

۷- تقسیم کار بین اعضا می‌باید به تناسب استعداد و توان کاری آنان صورت پذیرد .

۸- انتخاب فرد یا افرادی در سمت ناظر در جلسات صندوق قرض الحسنه ، صندوق خیریه ، کانون فرهنگی و جلسة مسئولان بسیج از طرف هیئت امنا ، بلامانع است .

۹- امور مالی ، دریافت و پرداخت ، امور ساختمانی ، خرید یا فروش وسایل مسجد، پس از تبادل نظر و تصویب هیئت امنا و تأیید امام مسجد، مسئول مربوط، به اجرا در می آید .

۱۰- دربارة موقوفات، رعایت مُفاد وقف نامه و هماهنگی با سازمان اوقاف و امور خیریه الزامی است.

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.