وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ایده هیئت دانش‌آموزی مسجد

  • ۱۹۳
ایده هیئت دانش‌آموزی مسجد

یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

  • ۲۷۴
یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۲۸۸
معرفی چهار نشریه برای مسجد

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۳۸۹
مأموریت بچه مسجدی ها

هر مسجد یک خانه

  • ۱۸۴
هر مسجد یک خانه