وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۱۰۹۴
مراحل صدور حکم امام مسجد