وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۲۳۱۰
صدور حکم هیئت امناء مسجد