وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نظام حقوقی مساجد

  • ۱۲۶۹
نظام حقوقی مساجد