وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۱۹۰۹
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد