وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

پرونده ویژه روز جهانی مسجد سال 1399

  • ۴۷۸
پرونده ویژه روز جهانی مسجد سال 1399