وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۲۳۱۰
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۸۴۹
مأموریت بچه مسجدی ها

ائمه جماعات مساجد البرز گزینش می شوند

  • ۲۹۲
ائمه جماعات مساجد البرز گزینش می شوند

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز با اشاره به‌گزینش ائمه جماعات مساجد در استان، گفت: باید ۱۰۰ مسجد دیگر در البرز ساخته شود.