وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۲۵۷
مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

جای اختصاصی در مسجد

  • ۴۶۷
جای اختصاصی در مسجد

ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

  • ۵۶۷
ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۱۹۰۹
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۲۳۱۰
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۵۸۲۶
شرح وظایف خادم مسجد

   

هفته نامه مسجدی سنگر محله

  • ۵۵۸
هفته نامه مسجدی سنگر محله

شما می‌توانید این نشریه مسجدی تربیتی را هر هفته با نام و نشان مجموعه خودتان چاپ کنید. هم‌چنین با افزودن و تغییر مطالب این نشریه، آن را متناسب با محله، مسجد یا اداره محل کار خود روزآمد کنید. 

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۸۴۹
مأموریت بچه مسجدی ها

استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

  • ۶۰۲
استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

هر مسجد یک خانه

  • ۴۷۹
هر مسجد یک خانه