وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

گالری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  • ۲۷۸
گالری مسجد شیخ لطف الله  اصفهان

یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

  • ۲۷۷
یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۱۶۲۶
شرح وظایف خادم مسجد

   

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۳۹۰
مأموریت بچه مسجدی ها

هر مسجد یک خانه

  • ۱۸۵
هر مسجد یک خانه