وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۲۲۲
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۱۲۳
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

فیش منبر / ادب

  • ۲۱۶
فیش منبر / ادب