وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

گالری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  • ۶۵۶
گالری مسجد شیخ لطف الله  اصفهان

جای اختصاصی در مسجد

  • ۴۶۷
جای اختصاصی در مسجد

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۱۹۰۹
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۸۴۹
مأموریت بچه مسجدی ها

استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

  • ۶۰۲
استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

هر مسجد یک خانه

  • ۴۷۹
هر مسجد یک خانه