وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۲۵۷
مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۶۰۱
معرفی چهار نشریه برای مسجد

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۱۹۰۹
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

هفته نامه مسجدی سنگر محله

  • ۵۵۸
هفته نامه مسجدی سنگر محله

شما می‌توانید این نشریه مسجدی تربیتی را هر هفته با نام و نشان مجموعه خودتان چاپ کنید. هم‌چنین با افزودن و تغییر مطالب این نشریه، آن را متناسب با محله، مسجد یا اداره محل کار خود روزآمد کنید. 

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۸۴۹
مأموریت بچه مسجدی ها