وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

  • ۲۸۴
ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۶۵۹
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۱۶۰۸
شرح وظایف خادم مسجد

   

هفته نامه مسجدی سنگر محله

  • ۲۵۱
هفته نامه مسجدی سنگر محله

شما می‌توانید این نشریه مسجدی تربیتی را هر هفته با نام و نشان مجموعه خودتان چاپ کنید. هم‌چنین با افزودن و تغییر مطالب این نشریه، آن را متناسب با محله، مسجد یا اداره محل کار خود روزآمد کنید. 

استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

  • ۳۳۸
استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98