وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

دریافت کارت استخر

  • ۲۴۱
دریافت کارت استخر

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۲۵۷
مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

جای اختصاصی در مسجد

  • ۴۶۷
جای اختصاصی در مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۵۰۴
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟