وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مجموعه پوستر مسجد(بخش دوم) + دانلود

  • ۲۱۵
مجموعه پوستر مسجد(بخش دوم) + دانلود

یادداشتی بر تقدس نام مساجد و آثار آن

  • ۱۲۰
یادداشتی بر تقدس نام مساجد و آثار آن

طرح «هرمسجد یک حقوق‌دان» در مساجد

  • ۱۶۱
طرح «هرمسجد یک حقوق‌دان» در مساجد

آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

  • ۲۶۱
آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

جای اختصاصی در مسجد

  • ۲۲۱
جای اختصاصی در مسجد

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۲۸۸
معرفی چهار نشریه برای مسجد

ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

  • ۲۸۴
ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی