وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۲۵۷
مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

  • ۵۶۳
آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۵۰۴
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۲۳۱۰
صدور حکم هیئت امناء مسجد